M03 is een door de NZa vastgestelde code wat staat voor 5 minuten reinigen van uw gebit. Wanneer er 2x M03 staat op uw rekening betekent dit dat er >7 minuten is gereinigd.