Voor opmerkingen en/of suggesties kunt u telefonisch bij ons terecht via 0318-617485 of via e-mail: info@tandartsede.nl. Hier kunt u ook gebruik van maken om uw ervaringen met Tandarts Ede kenbaar te maken.

Tandarts Ede doet haar uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij nemen elke reactie en/of klacht serieus, uw bevindingen zijn belangrijk voor ons. Wij horen het daarom graag als u ergens niet tevreden over bent, want alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen. Volgens de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector (WCKZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling heeft Tandarts Ede ondergebracht bij de KNMT.

KLACHTENREGELING KNMT

Als u onverhoopt niet tevreden bent, dan proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe lukt dat altijd, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen. In dat geval kunt u terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling van de KNMT zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl).

KLACHTEN?

Meld uw klachten telefonisch of stuur ons een email!