Nederlandse tandartsen slaan alarm omdat nog altijd zo’n 600.000 kinderen volgens hen nooit naar de tandarts gaan. Ze eisen nu dat zorgverzekeraars in actie komen.

In een brandbrief die vandaag aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is gestuurd, stelt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dat al twee jaar met allerlei initiatieven vergeefs wordt geprobeerd om meer kinderen naar een periodieke controle te krijgen, maar dat gaat uiterst moeizaam.

Grootste probleem is dat veel ouders denken dat een bezoek aan de tandarts met kinderen geld kost, net als bij volwassen die hiervoor aanvullend moeten zijn verzekerd of anders de kosten zelf moeten ophoesten. Maar voor kinderen tot 18 jaar vallen tandartsbezoeken onder de basiszorg en is dat dus kosteloos.

Er wordt wel geprobeerd om ouders te bereiken met diverse projecten, maar omdat tandartsen geen idee hebben wie de controles laten schieten, is het moeilijk hen echt te bereiken.

Meest effectief blijkt het sturen van een brief naar de ouders die nooit met hun kind gaan, vinden de tandartsen. Zorgverzekeraars kunnen in hun systemen precies zien wie dat zijn, maar de bereidheid om dat te doen, is volgens de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) bedroevend laag. Alleen verzekeraar DSW gaf gehoor aan de oproep van de tandartsen. Een pilot in Schiedam bleek zo succesvol dat bijna de helft van de ouders na de brief alsnog met hun kinderen naar de tandarts ging voor een controle.

Verantwoordelijkheid

Andere verzekeraars reageerden met ‘het is niet onze taak om verzekerden naar zorg te leiden’ of dat het stuitte op privacy bezwaren. Schokkend, vindt vice-voorzitter Ravin Raktoe van ANT. ,,Het heeft er alle schijn van dat zorgverzekeraars hun eigen financiën belangrijker vinden dan hun zorgplicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid.’’

Zorgverzekeraars Nederland erkent het probleem van de grote groep kinderen die nog altijd niet naar de tandarts gaat, maar volgens woordvoerder Koen Venekamp maakt de onlangs aangescherpte privacywetgeving het lastig, zo niet onmogelijk, om geselecteerde groepen verzekerden aan te schrijven. Om toch het probleem aan te pakken zijn zorgverzekeraars voortdurend bezig met het ontwikkelen van preventie-methodes om gezonde kindergebitten te bevorderen. ,,En daar zijn heel succesvolle, wetenschappelijk bewezen voorbeelden van.’’

Bron: AD – Raymond Boere 06-09-19